โรค osteochondroza องศาและอาการ

การแบ่งประเภท osteochondroza ของกระดูกสันหลังมีหลายชนิดย่อยที่แตกต่างกันในตำแหน่งของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบความรุนแรงและโรคของโรค osteochondroza ทุกชนิดเป็นโรคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

กระดูกอ่อนในฤดูใบไม้ร่วง osteochondrosis, การเปลี่ยนแปลงรูปร่างทางกายวิภาคของพวกเขาการเสื่อมถอยกลับไม่ได้ บ่อยครั้งที่โรคแพร่กระจายไปยังหลายส่วนของกระดูกสันหลัง ในขณะเดียวกันมันก็มักจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบและข้อต่อ

ขั้นตอนของ

Остеохондроз и его виды подразделяются по местоположению поражённого отдела, например, хондроз проявляется себя в шейном, грудном отделе или плечевом поясе.

  • Интересно почитать: болит грудной отдел позвоночника

Шейный отдел

Этот вид патологии провоцирует нагрузка на шейный отдел. Кроме того, позвонки теряют влагу и становятся хрупкими, нарушается работа щитовидной железы, происходит сдавливание артерий. Это отрицательно влияет на питание мозга, что вызывает отмирание его клеток. Самое большое негативное воздействие шейный остеохондроз оказывает на участок мозга, отвечающий за работу сердечной мышцы и органов дыхательной системы.

Пациент жалуется на периодические мигрени, возникают проблемы со зрением, начинаются головокружения. Возможны обморочные состояния и резкие повышения давления. Сложно поворачивать голову, пальцы рук немеют, конечности болят.

Грудной отдел

Грудной остеохондроз сложно поддаётся диагностике, потому как его симптоматика схожа с болезнью сердечно-сосудистой системы. Возникает он реже, чем другие виды остеохондроза. В грудном отделе диски позвоночника менее активны, а мышцы крепче. Наличие патологии негативно влияет на функционирование внутренних органов (желудка, сердца, почек, поджелудочной железы). Боль отдаёт в лопатку, ребра, грудной отдел или спину. Бывает хондроз провоцирует скованность в ногах.

Остеохондроз развивается по двум сценариям:

  • Дорсаго. Характеризуется приступами интенсивной боли. При ней дыхание у пациента просто перехватывает, движения ограничены;
  • Дорсалгия. Болевые ощущения не проходят, присутствуют постоянно в том месте, где произошла деформация.

Сужение канала позвоночного столба отрицательно влияет на спинной мозг. Пациенту необходимо обследование, если он подозревает возникновение грыжи.

Поясничный отдел

Патология в поясничном отделе возникает чаще всего. Происходит это из-за больших нагрузок на поясницу и крестец. Характеризуется хондроз интенсивной болью, которая охватывает ягодичные мышцы, отдаёт в бедро или промежность. Пациент испытывает неудобства при наклонах. Когда тело человека находится в покое, то боли слабеют или пропадают. Если пациент делает резкое движение, то у него возникают приступы боли. При развитии болезни ухудшается кровообращение, что способствует застоям и скованности движений.

Обязательно прочтите: диагностика остеохондроза.

Мышцы пациента атрофируются, формируется неправильная осанка. Двигаться становится все сложней. Мужчины испытывают проблемы с потенцией.

Полисегментарный

Если остеохондроз есть в разных сегментах позвоночника, то патологию называют - полисегментарной. Например, при поражении третьего позвонка пациент жалуется на частичную потерю чувствительности в затылочной и в теменной области, начинаются проблемы с речью из-за нарушения функционирования языка.

При разрушении четвёртого позвонка болезнь вызывает онемение предплечий и ключицы, а шейные мышцы в повреждённой области подвержены спазмам. Возможны сердечные боли, икота.

Хондроз пятого, шестого, седьмого позвонков вызывает болевые ощущения в затылочной области, плечевом поясе, а руки немеют в области плеч и предплечья. При поражении сегментов в области груди чаще всего болевые ощущения локализуются в спине, а характер боли напоминает невралгию или боли в сердце. Поражение сегментов в области поясницы характеризуется интенсивной болью в крестце и пояснице или разливается по всей спине. Могут болеть ноги начиная от ягодичных мышц по направлению к ступням.

ทั่วไป

ทั่วไป osteochondrosis ส่งผลกระทบต่อหลายส่วนของกระดูกสันหลังไม่ไม่รวมข้อต่อจับ อาการทางระบบประสาทที่มีความเสียหายให้กับอวัยวะภายในการเผาผลาญอาหารที่เสื่อมสภาพ ผู้ป่วยตกป้องกันภูมิคุ้มกันของร่างกายกำเริบบ่อย

  • เราขอแนะนำให้คุณอ่าน: osteochondrosis polysergment

ไหล่ข้อต่อ

ไหล่พยาธิวิทยาร่วมกันเป็นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง chondrosis กับกระดูกสันหลังส่วนคอเข็มขัดไหล่หรือได้รับบาดเจ็บเก่าออกแรงทางกายภาพระหว่างการออกกำลังกาย อาการ: ปวดเคลื่อนไหวของผู้ป่วยจะถูก จำกัดปวดในระหว่างการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

ข้อสะโพก

การเริ่มต้นของโรคในข้อต่อสะโพก: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน, การอบแห้งของของเหลวที่มีกัมมันตภาพรังสี Chondrosis พัฒนาอย่างรวดเร็วข้อต่อของผู้ป่วยจะถูกทำลายจะสูญเสียการเคลื่อนไหวของมอเตอร์ ด้วยรูปแบบของ osteochondrosis นี้การรักษาเร่งด่วนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ได้กลายเป็นคนพิการ ขณะที่โรคพัฒนาความเจ็บปวดในข้อต่อเพิ่มขึ้นในขณะที่การเคลื่อนไหวของข้อต่อจะรุนแรงขึ้น

ความรู้สึกไม่สบายและความเจ็บปวดจะลดลงหลังจากผู้ป่วยนอนพักอยู่เป็นเวลานาน ผู้ป่วยบ่นเกี่ยวกับอาการชักและการบวมในกระดูก

  • ให้แน่ใจว่าได้ศึกษาข้อมูล: การออกกำลังกายสำหรับ osteochondrosis

เข่าร่วม

โดยปกติโรคจะได้รับการวินิจฉัยในผู้ป่วยเด็ก ได้รับการรักษาที่แทบทุกขั้นตอนของการพัฒนา ความหลากหลายของโรคกระดูกพรุนแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • โรคKönig (กับการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของเธอในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน);
  • โรค Larsen-Johansson (ผิวของการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเหนือเข่า);
  • Osgood-Schlatter โรค (กับมันเปลี่ยนแปลง tuberosity ของ tibia)

ภาพทางคลินิก: ผู้ป่วยรู้สึกอาการบวมของข้อต่อปวดเมื่อย ถ้าคนเดินเป็นจำนวนมาก

Loading...