ถุงหูห้อยมีลักษณะผิดปกติ

ผู้ป่วยเห็นข้อมูลของการศึกษา MRI ของเขาจากคำว่า dural sac deformed ทันทีเริ่มสงสัยว่ากระเป๋า dural คืออะไร นี่คือฟิล์มป้องกันไขสันหลังูและรากประสาทรอบ ๆ มันมักจะได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการยื่นออกมาและแผ่นดิสก์ intervertebral herniated บางครั้งก็หลังจากผลกระทบบาดแผล เฉพาะหมอที่เกี่ยวข้องในการรักษาสภาพดังกล่าว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะทำหน้าที่สูตรนิยมที่เคยได้รับความนิยมในหมู่คนร้อนครีม กับการรักษานี้คุณมักจะสามารถทำร้ายตัวเองเท่านั้น ปรึกษาแพทย์และก่อนหน้านี้ให้ดีขึ้น

กระสอบ dural ของกระดูกสันหลัง

ถุง Dural - ภาพยนตร์ที่ช่วยปกป้องไขสันหลังจากความหลากหลายของอิทธิพล ในทางกลับกันเปลือกหอยนี้ได้รับการปกป้องโดยโครงสร้างกระดูกของกระดูกสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลังถูกล้อมรอบด้วยไม่เพียงถุง Dural ซึ่งเป็นความหนาแน่นมากที่สุดของสารเคลือบผิว แต่ยังแมงมุม ถุงแน่นภายในเต็มไปด้วยน้ำไขสันหลังอักกระดูก รากประสาทสามารถย้ายได้อย่างอิสระในน้ำไขสันหลังเพราะกระดูกสันหลังมีความยาวมากกว่าเส้นประสาทไขสันหลัง

Компрессия дурального мешка вызывает, в первую очередь, очень сильные болевые ощущения. Еще бы, ведь внутри содержится огромное количество нервной ткани. Если развились дегенеративно-дистрофические состояния межпозвонковых дисков или, что гораздо хуже, грыжа или протрузия, может оказаться, что произошла деформация дурального мешка. Эти патологические процессы меняют структуру позвоночника, сдавливают сначала хрящевые ткани дисков, а затем и нервные ткани вместе с их оболочкой.

Когда оказывается сдавленным дуральный мешок позвоночника, вскрывается, что это такое - неврологическая симптоматика. В первую очередь возникают резкие болевые ощущения. Они усиливаются после резких движений или даже обычной ходьбы, после поворотов и наклонов, стрессовых ситуаций. Но это только начало, и дальнейшая клиническая картина развивается в зависимости от того, насколько сильно сдавлены нервные ткани.

ดังนั้นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยมี paresthesias - ลดความไวของแขนขาด้านล่างเส้นประสาทเครียดมักจะเป็นขา แต่อาจมีมือถ้าเส้นสายของบริเวณปากมดลูกมีการยึด การเสื่อมสภาพเสื่อมลงและแขนขาอ่อนลง อาจมีอาการ "วิ่งห่าน"

หากกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้รับความเสียหายในระดับใหญ่ภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เกิดอาการน่ากลัวและนำไปสู่ความพิการของผู้ป่วย

ละเมิดการทำงานของไส้ตรงและกระเพาะปัสสาวะ อาจมีทั้งความมักมากในกามและความผิดปกติที่สมบูรณ์ของอวัยวะเหล่านี้ แต่ผลที่รุนแรงที่สุดของไส้เลื่อนที่ถูกทอดทิ้งคืออัมพาตบางส่วนหรือสมบูรณ์ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอและไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของภาวะแทรกซ้อนให้พยายามเข้าถึงนักประสาทวิทยาโดยเร็วที่สุดเมื่อมีอาการปรากฏ

Loading...