ตัวเลือกของบรรณาธิการ

osteochondroza เกี่ยวกับเอว

โรคกระดูกพรุนของบริเวณเอวเป็นโรคที่พบบ่อยมาก วิถีชีวิตของคนคนใดที่จะทำให้ภาระในกระดูกสันหลังของเขามีความสำคัญมาก นอกจากนี้เมื่อนั่งภาคเอวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ไม่เพียง แต่คนสูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ แต่คนหนุ่มสาวมักประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง