ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแก้ปัญหาไส้เลื่อนไขสันหลังูซึ่งภาวะไส้เลื่อนจะลดลงหรือหายไป

ความผิดปกติของกระดูกสันหลังทำให้เกิดอาการปวดหลังอย่างรุนแรงซึ่งจะช่วยลดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และ "พิษ" ของคนทุกคนในชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ป่วยกังวลเกี่ยวกับคำถาม: มีวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยที่สุดหรือไม่? ผู้ป่วยบางรายปฏิเสธการผ่าตัดโดยแพทย์แม้ว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อนระหว่าง intervertebral (ปัญหามักเกี่ยวข้องกับภาคเอวเนื่องจากเว็บไซต์นี้มีความยืดหยุ่นและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยโครงกระดูก)