ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คอเคล็ด - วิธีบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อคอเป็นปัญหาทั่วไปสำหรับพนักงานออฟฟิศ ความเจ็บปวดในบริเวณปากมดลูกมีส่วนทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าเนื่องจากการออกกำลังกายเป็นเวลานาน ๆ กล้ามเนื้อคอความแข็งและอาการปวดสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการกระดูกพรุน เพื่อไม่ให้เกิดพัฒนาการทางพยาธิวิทยาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด